EFH prirubnički elektro-grejači

Elektro-grejači za velike bojlere sa prirubničkom vezom (DN 200, spoljna dimenzija 280 mm, unutrašnja 245 mm) i 135 mm negrejane zone. Grejač je napravljen od nerđajućeg hrom-niklovanog čelika 2.4858 (AISI B424) sa radnim pritiscima do 10 bar. Temperatura u kućištu ne sme preći 80°C. Klasa zaštite IP 44, regulacija temperature 30 do 75°C za zaštitom od smrzavanja i sigurnosnim termostatom 98°C-6K. Napon 400 V, 3/N/PE, 50/60 Hz (EFH 12) ili 2 x 400 V, 3/N/PE, 50/60 Hz (EFH 18, EFH 30).

Preuzmite detaljan PDF

Prirubnicki-elektro-grejaci.pdf