U fabrici za preradu živinskog mesa “Vukenović” sanitarna topla voda za industrijske potrebe zagreva se pomoću 12 TiSUN PFM-S kolektora.