U privatnoj kući u Jajincima, sanitarnu toplu vodu obezbeđuje 5 m² TiSUN kolektora.