Recirkulaciona stanica

Ova stanica omogućava recirkulaciju tople vode u sistemima sanitarne tople vode. Prednost je dostupnost tople vode u trenutku potrošnje, kao i zaštita od legionele u cevovodu. Temperatura tople vode se održava konstantnom korišćenjem termostatskog mešnog ventila. By-pass vod u stanici ima minimalne gubitke. Sve komponente su instalirane u skladu sa tehničkim listom i maksimalno izolovane. Cirkulaciona pumpa se može podesiti na željenu temperaturu cirkulaciju preko ugrađenog temorstata.

Preuzmite detaljan PDF

ALS-recirkulaciona-stanica.pdf

Cirkulaciona pumpa

Moguća instalacija na module sveže vode jednostavnim priključkom.

Attachable to the fresh water module using a simple plug-in system. Integrisani temperaturski prekidač i tajmer.

Preuzmite detaljan PDF

Cirkulaciona-pumpa.pdf

Modul sveže vode FWM

Modul sveže vode omogućuje konstantno svežu i higijenski čistu vodu. Potrebne količine se mogu ispoštovati u veoma roku sa minimalnim varijacijama temperature. Kvalitetne komponente omogućavaju efikasan rad i zaštitu od kamenca usled pravilnog toplotnog tretmana.

Prednosti proizvoda

  • Zaštita od Legionele
  • Kratko vreme odziva
  • Instalacija na zidu ili bojleru
  • Snabdevanje za 1 do 3 domaćinstva
  • Pokrivanje veće potrošnje zbog velikog izmenjivača toplote

Preuzmite detaljan PDF

FWM-izmenjivacka-stanica.pdf

Izmenjivačka stanica za velike sisteme

Izmenjivačka stanica za pripremu sanitarne vode u velikim sistemima, sa standardnim pumpama i ugrađenim mešnim ventilima za regulaciju temperature.

Preuzmite detaljan PDF

FWS-izmenjivacka-stanica.pdf

Izmenjivačka grupa bazena

Izmenjivačka grupa bazena se sastoji od pločastog izmenjivača toplote specijalno namenjenog za rad sa bazenskom vodom. Sa primarne strane instalirana su dva ventila, 2 senzora temperature za kontrolu pumpe i zaštitu plastičnih cevi. Sa sekundarne strane su instalirana dva ventila sa priključcima od nerđajućeg čelika.

Preuzmite detaljan PDF

SBL-izmenjivacka-grupa-bazena.pdf

Cirkulaciona jedinica SLEH

Univerzalna pumpna grupa sekundarnog kruga (tehničke vode) sadrži visokoefikanu pumpu Wilo Yonos Para ST 25/7.0 PWM2, kugla ventil sa integrisanim temometrom, drugi kugla ventil i zaptivke, sve izolovano u EPP oklopu.

Preuzmite detaljan PDF

SLEH-cirkulaciona-jedinica.pdf