Kontrolna kutija

Kontrolna kutija je sastavni deo redovne godišnje kontrole solarnih sistema. Sadrži PH testere, rafraktometar, kompas, uglomer, ručni manometer, i ostale sitne delove neophodne za detaljno ispitivanje sistema.

Preuzmite detaljan PDF