Ankeri (sa i bez visinskog podešavanja)

Za montažu u betonu. Anker se zavrne minimalno 58 mm u rupu dinezije Ø 10 mm koja je izbušena u betonu. Aluminijumski profil sa otvorom Ø 10.5 mm je navijen preko tela zavrtnja i dotegnut navrtkom.

Pažnja

 • Različite veličine: 120 mm dužine, bez podešavanja po visini; 180 mm dužine, sa podešavanjem
 • Maksimalan nagib zavrtnja u odnosu na vertikalu je 5°.

Preuzmite detaljan PDF

Ankeri-sa-bez-visinskog-podešavanja.pdf

Ankeri prohormski (sa i bez visinskog podešavanja)

Za montažu u betonu. Anker se zavrne minimalno 58 mm u rupu dimenzije Ø 10 mm koja je izbušena u betonu. Aluminijumski profil sa otvorom Ø 10.5 mm je navijen preko tela zavrtnja i dotegnut navrtkom.

Pažnja

 • Različite veličine: 120 mm dužine, bez podešavanja po visini; 180 mm dužine, sa podešavanjem
 • Maksimalan nagib zavrtnja u odnosu na vertikalu je 5°.

Preuzmite detaljan PDF

Ankeri-sa-bez-visinskog-podešavanja-prohrom.pdf

Krovni držač – Bitumenska ploča 50mm

Za instalaciju na bitumenskim krovovima i krovovima za određenim tipovima elastičnih pokrivki.

Pažnja

 • Ploča mora biti montirana na mesta koja mogu da ponesu opterećenje kolektora
 • Prilikom montaže ploču sa zaptivkom (min 120 mm) treba dotegnuti pre montaže kolektora

Preuzmite detaljan PDF

Bitumenska-ploča-50mm.pdfZa instalaciju na bitumenskim krovovima i krovovima za određenim tipovima elastičnih pokrivki. Pažnja Ploča mora biti montirana na mesta koja mogu da ponesu opterećenje kolektora Prilikom montaže ploču sa zaptivkom (min 120 mm) treba dotegnuti pre montaže kolektora

Krovni držač – Bitumenska ploča 240 mm

Za instalaciju na bitumenskim krovovima i krovovima za određenim tipovima elastičnih pokrivki.

Pažnja

 • Ploča mora biti montirana na mesta koja mogu da ponesu opterećenje kolektora
 • Prilikom montaže ploču sa zaptivkom (min 120 mm) treba dotegnuti pre montaže kolektora

Preuzmite detaljan PDF

Bitumenska-ploča-240mm.pdf

Držač za valovitu pokrivku (za 5 do 8 nabora)

Držač se koristi za paralelnu montažu na cementno azbestnim krovovima. Pričvršćivanje sa konstrukcijom krova se ostvaruje preko centralnog zavrtnja za drvo.

Pažnja

 • Različite veličine, od 5 i 8 nabora po metru pa naviše
 • Zaptivni element se dostavlja sa držačem
 • Zavrtnji držača se moraju fiksirati za drvenu gredu koja može nositi opterećenje od kolektora
 • List za porudžbinu mora biti detaljno popunjen

Preuzmite detaljan PDF

Držač-za-valovitu-pokrivku.pdf

Krovni držač – Duo hanger bolt

Univerzalan držač za paralelnu montažu na raznim tipovima drvenih konstrukcija. Podesiv po visini.
Držač je potrebno instalirati u vertikalnom položaju što je više moguće. Mogućnost podešavanja rastojanja od 120 do 172 mm.

Pažnja

 • Držač mora biti zavrnut u konstrukciju koja može da izdrži kompletno opterećenje
 • Zavrtanj za kolektorsku podkonstrukciju nije predmet isporuke
 • Nije namenjen za metalne konstrukcije
 • Prilikom montaže voditi računa o zaptivnim elementima
 • Voditi računa o linearnoj ekspanziji

Preuzmite detaljan PDF

Duo-hanger-bolt.pdf

Plivajući nosač

Za samostojeću instalaciju kolektora PFM i PFM-G na ravnim krovovima po maksimalnim nagibom od 5°. Neophodno je postaviti dovoljan broj elemenata i napuniti peskom određene granulacije.

Pažnja

 

 • Neophodno je koristiti određene folije ispod elemenata na krovovima sa prekrivkama
 • Na krovovima sa peščanom prekrivkom prvo je potrebno očicsiti mesta na kojima se postavljaju elementi
 • Elemente je nepohodno napuniti peskom odmah nakon montaže zbog mogućih odizanja vetrom

Preuzmite detaljan PDF

Plivajuci-nosac.pdf

Krovni držač - Hanger bolt

Univerzalan držač za paralelnu montažu na raznim tipovima drvenih konstrukcija. Podesiv po visini.

Pažnja

 • Držač mora biti zavrnut u konstrukciju koja može da izdrži kompletno opterećenje
 • Zavrtanj za kolektorsku podkonstrukciju nije predmet isporuke
 • Nije namenjen za metalne konstrukcije
 • Voditi računa o linearnoj ekspanziji

Preuzmite detaljan PDF

Hanger-bolt.pdf

Krovni držač - Joint clamp

Za paralelnu montažu na krovovima sa limenim čeonim spajanjem.

Pažnja

 

 • Ne preporučuje se sa titanujum-cink limenim krovovima zbog problema na niskim temperaturama
 • Ne koristiti prohromske zavrtnje koji su već korišćeni zbog mogućeg pucanja
 • Minimalna visina 30 mm.

Preuzmite detaljan PDF

Joint-clamp.pdf

Držač za univerzalni set

Držač se koristi za montažu univerzalnog seta sa sajlama na limenim krovovima sa sučeonim spajanjem. Elementi za spajanje sa sajlama se isporučuju uz univerzalni set.
Dodatak: Držač se može koristiti uz cev od 1” kao držač za sneg.

Pažnja

 

 • Ne preporučuje se sa titanujum-cink limenim krovovima zbog problema na niskim temperaturama
 • Ne koristiti prohromske zavrtnje koji su već korišćeni zbog mogućeg pucanja

Preuzmite detaljan PDF

Drzac-za-univerzalni-set.pdf

Krovni držač - Plain tile hook

Krovni držač se koristi samo za paralelnu montažu na krovovima pod nagibom većim od 30°. Idealan za korišćenje sa biber crepom.

Preuzmite detaljan PDF

Plain-tile-hook.pdf

Profilisan držač za TR lim

Držač za montažu na profilisanim krovovima, TR lim. Veoma je precizno izrađen i sadrži zaptivni materijal sa donje strane. Veza sa krovom se ostvaruje sa 4 zavrtnja sa strana.

Pažnja

 

 • Držač se mora naručiti za tačno određene dimenzije profilisanog lima
 • Zavrtnji koji se dostavljaju uz držač moraju biti dovoljne dužine za određeni tip krova
 • Porudžbeni list sa dimenzijama mora biti detaljno popunjen

Preuzmite detaljan PDF

Profilisan-drzac-za-TR-lim.pdf

Krovni držač – Rafter anchor

Univerzalan držač za paralelnu montažu na raznim tipovima konstrukcija. Može se montirati na ravnim površinama sa nagibom od najmanje 5° i opterećenjem 30 kg/m². Takođe se može koristiti i za određene tipove krovnih pokrivki.

Pažnja

 

 • Držač mora biti pričvršćen sa konstrukcijom koja može da izdrži kompletno opterećenje
 • Prema DIN 1055
 • Za krovne letve minimalno 30 mm širine
 • Zavrtanj koji spaja dva dela mora biti 3-5 mm iznad letve

Preuzmite detaljan PDF

Rafter-anchor.pdf

Krovni držač - Roof hook

Za montažu na standardnim tipovima crepa, sa nagibom krovova od minimum 15°. Držač se vezuje za letve ispod crepa i šrafovima obezbeđuje dodatna sigurnost od podizanja. Najčešće primenjivan tip držača sa veoma dobrim karakteristikama.

Preuzmite detaljan PDF

Roof-hook.pdf

Krovni držač - Solar bracket

Dvodelni držač za montažu na specifičnim tipovima krovova.

Pažnja

 

Ne koristi se za ravne limove zbog fiksnih tačaka i linearnog širenja pri promeni temperature.

Preuzmite detaljan PDF

Solar-bracket.pdf

Univerzalni set za montažu

Za osiguranje kolektora od vetra na ravnim i krovovima pod nagibom. Sastoji se od sajli, vezivnih elemenata i šrafova. Kompletan set je od nerđajućeg čelika.

Preuzmite detaljan PDF

Univerzalni-set-za-montazu.pdf