Kolektorska podkonstrukcija

Podkonstrukcije se izrađuju od aluminijumskih profila sa vezivnim elementima i držačima od nerđajućeg čelika. Nagib koji se može obezbediti podkonstrukcijom je od 0-60°, u zavisnosti od potreba sistema.
Podkonstrukcije pod nagibom se isporučuju sa spojenim delovima pod nagibom. Moguće je naknadno podešavanje ugla.
Montaža je veoma brza i laka. Uz svaku podkonstrukciju isporučuje se upustvo za spajanje i nephodan broj šrafova.

Preuzmite detaljan PDF

Kolektorska-podkonstrukcija.pdf

Spojni i priključni elementi

HGC set sadrži sve potrebne priključke za povezivanje kolektorskih polja na cevovod. Priključci se sastoje od dva dela za povezivanje sa bakarnim cevima i dva slepa priključka od kojih jedan sadrži čauru za senzor. Instalacija je veoma brza i zansiva se na TiSUN principu “plug&flow”, bez zatezanja i sl.
HGW set se sastoji od dva dela za povezivanje sa nerđajućim naboranim cevima i dva slepa priključka od kojih jedan sadrži čauru za senzor.

Ekspanzioni set se sastoji od novih elemenata kojima se povezuju kolektori. Pažnja se obraća na linearnu ekspanziju prilikom temperatuskih razlika pa je sada moguće povezati 10 kolekora u nizu. Instalacija je veoma brza i laka i sastoji se od jednostavnog ubacivanja elementa u ekspandirani deo kolektroskog priključka, princip “plug&flow”

PFM elementi su dužine 96 mm sa montiranim O-ring zaptivkama.

Preuzmite detaljan PDF

Spojni-elementi.pdf
Priključni elementi.pdf

Ugradnja u krovu

Ugradnja u krovu PFM-S/W i velikih kolektora PF-G-S/W

Nepropusni aluminijumski lim veoma dobrih karakteristika za montažu kolektora u krovu. Za nagibe od 15° – 23° ili 23° – 70°, jednostavna montaža i proširenje (uključujući montažni materijal)

Preuzmite detaljan PDF

Ugradnja-u-krovu.pdf