Pumpe za punjenje sistema

Pumpa ta punjenje omogućava pravilno mešanje i konstantno punjenje sistema radnim fluidom. Sastoji se kanistera 50 lit., pumpe, ventila, creva i kolica. Maksimalna temperatura fluida u kansteru +80 °C.

Preuzmite detaljan PDF

Pumpe-za-punjenje-sistema.pdf