Septembarska AKCIJA!

Prva ovojesenja AKCIJA solarnih bojlera sveže vode. Bojleri su izrađeni po najnovijim zahteviima EU.

Standardi i direktive koje zadovoljavaju naši bojleri:

• “Direktiva za posude pod pritiskom” 97/23/EC
• “Direktiva o kvalitetu vode namenjene za ljudsku potrošnju” 98/83/EC
• Projektovano, proizvedeno i testirano u skladu sa DIN EN 12897 i smernicom AD-2000
• Zavareno prema EN 287-1 i EN ISO 3834-2
• Direktno emajlirano prema DIN 4753, Delovi 3 i 6
• Kvalitet vode za piće prema smernici KTW i DVGW, radni list W270

Preuzmite detaljan PDF:

Akcija-septembar-solarni-bojleri.pdf