Sigurnosna grupa bojlera

Sigurnosna grupa obezbeđuje optimalnu zaštitu od prevelikog porasta pritiska u sistemama sanitarne potrošne vode, u skladu sa DIN 1988, deo 2; DIN 4753, deo 1 i DIN EN 1488. Zadovoljava standard DIN 4109. Svi elementi su shodno standardima vezanim za sanitarnu potrošnu vodu DIN 1988 i DIN EN 1488.

Grupa sadrži sigurnosni i nepovratni ventil.

Preuzmite detaljan PDF

Sigurnosna-grupa-bojlera.pdf

Sigurnosni komplet bojlera

Sigurnosni komplet bojlera štiti zatvorene grejače tople vode do 560 lit., u skladu sa DIN 1988, deo 2; DIN 4753, deo 1; DIN 4807, deo 5 i DIN EN 1488. Prema standardima DIN 1988 i DIN EN 1488 su i elementi koji su u dodiru sa sanitarnom potrošnom vodom. Komplet se sastoji iz protočnog dela sa elementima, ekspanzione posude sa zapreminom od 12 lit i 18 lit.

Preuzmite detaljan PDF

Sigurnosni-komplet.pdf