Solarna stanica HE sa meračem protoka SFEH 25

Jednolinijska solarna stanica bez kontrolne jedinice, do max. 25 m² kolektorske površine sa visokoefikasnom HE pumpom i meračem protoka

Priključak:

DN 20 (kompresioni fiting za Cu 22)

  • Jednostavan paket za male instalacije
  • Moguća kombinacija sa gravitacionim ventilom SBV 22

Preuzmite detaljan PDF

Solarna-stanica-SFEH25.pdf