Solarna stanica HE sa meračem protoka SFH 50

Dvolinijska solarna stanica bez kontrolne jedinice, do max. 50 m² kolektorske površine sa visokoefikasnom HE pumpom i meračem protoka

Priključak:

DN 20 (kompresioni fiting za Cu 22)

  • Visokoefikasan paket za srednje instalacije
  • Gravitacioni nepovratni ventil na toplom vodu
  • Odzračni cilindar na toplom vodu

Preuzmite detaljan PDF

Solarna-stanica-SFH50.pdf