Solarna stanica sa kontrolnom jedinicom i meračem protoka SFRE 25

Jednolinijska solarna stanica sa SIMPLEX kontrolnom jedinicom, do max. 25 m² kolektorske površine, sa standardnom pumpom i meračem protoka

Priključak:

DN 20 (kompresioni fiting sa Cu 22)

  • Standardan paket sa kontrolnom jedinicom za male instalacije
  • Kobinacija sa gravitacionim nepovratnim ventilom SBV 22
  • Kombinacija sa digitalnim kalorimetrom

Preuzmite detaljan PDF

Solarna-stanica-SFRE25.pdf