Solarna stanica sa kontrolnom jedinicom i senzorom protoka SSR 25

Dvolinijska solarna stanica sa DUPLEX kontrolnom jedinicom, do max. 25 m² kolektorske površine, sa standardnom pumpom i meračem protoka

Priključak:

DN 20 (kompresioni fiting sa Cu 22)

  • Standardan paket sa kontrolnom jedinicom za male sisteme
  • Gravitacioni nepovratni ventil na toplom vodu
  • Odzračni cilindar na toplom vodu
  • Kalorimetar

Preuzmite detaljan PDF

Solarna-stanica-SSR25.pdf