Solarna stanica sa kontrolnom jedinicom i senzorom protoka SSRH 25

Dvolinijska solarna stanica sa DUPLEX kontrolnom jedinicom, do max. 25 m² kolektorske površine, sa visokoefikasnom HE pumpom i meračem protoka

Priključak:

DN 20 (kompresioni fiting sa Cu 22)

  • Efikasan paket sa kontrolnom jedinicom za male sisteme
  • Gravitacioni nepovratni ventil na toplom vodu
  • Odzračni cilindar na toplom vodu
  • Kalorimetar

Preuzmite detaljan PDF

Solarna-stanica-SSRH25.pdf