Solarna stanica sa kontrolnom jedinicom i senzorom SSRH 100

Dvolinijska solarna stanica sa DUPLEX kontrolnom jedinicom, do max. 100 m² kolektorske površine, sa visokoefikasnom HE pumpom i meračem protoka

Priključak:

DN 25 (kompresioni fiting sa Cu 28)

Preuzmite detaljan PDF

Solarna-stanica-SSRH100.pdf