Solarna stanica sa meračem protoka SF 25

Dvolinijska solarna stanica bez kontrolne jedinice, do max. 25 m² kolektorske površine sa standardnom pumpom i meračem protoka

Priključak:

DN 20 (kompresioni fiting za Cu 22)

  • Standardni paket za male instalacije
  • Gravitacioni nepovratni ventil na toplom vodu
  • Odzračni cilindar na toplom vodu

Preuzmite detaljan PDF

Solarna-stanica-SF25.pdf