Solarna stanica sa meračem protoka SFE 25

Jednolinijska solarna stanica bez kontrolne jedinice, do max. 25 m² kolektorske površine sa standardnom pumpom i meračem protoka

Priključak:

DN 20 (kompresioni fiting za Cu 22)

  • Jednostavan paket za male instalacije
  • Moguća kombinacija sa gravitacionim ventilom SBV 22

Preuzmite detaljan PDF

Solarna-stanica-SFE25.pdf