Solarna stanica za velike sisteme

  • 150 m² do 600 m²
  • Modularno
  • Sa visokoefikasnom HE pumpom

Kaskadne solarne stanice za velike sisteme sa predmontiranim delovima neophodnim za optimalan rad. Sastoji se od osnovnog modula SG-GM 150 H i mogula za proširenje SG-EM 150 H. Moduli su izolovani i izvedeni sa priključcima od 2”. Tip pumpe:

Wilo Stratos Para 30/1-12 PWM2 pumpa

Osnovni modul SG-GM 150 H

Jednolinijska solarna stanica, sastoji se od visokoefikasne cirkulacione pumpe Stratos PARA 30/1-12, cevnog seta, sigurnosne grupe sa manometrom, sigurnosnim ventilom i priključkom za ekspanzionu posudu, multifunkcionalni ventil sa integrisanim termometrom, KFE ventil na usisnom vodu pumpe, priključci za punjenje i pražnjenje na KFE ventilima sa zaptivkama, trodelna izolacija, montažni set za zidnu montažu.

 

Modul za proširenje SG-EM 150 H

Solarni modul za proširenje SG-EM 150H, za pros. 150 m² kolektorske površine, jednolinijska stanica

sastoji se od visokoefikasne cirkulacione pumpe Stratos PARA 30/1-12, cevnog seta, sigurnosne grupe sa manometrom, sigurnosnim ventilom i priključkom za ekspanzionu posudu, multifunkcionalni ventil sa integrisanim termometrom, KFE ventil na usisnom vodu pumpe, priključci za punjenje i pražnjenje na KFE ventilima sa zaptivkama, trodelna izolacija, montažni set za zidnu montažu.

Preuzmite detaljan PDF

Solarna-stanica-SG-GM-150H.pdf