Naponska zaštita senzora

Naponska zaštita za spoljašnju instalaciju. Uvek bi je trebalo korisitit za zaštitu osetljivih senzora koji se nalaze u kolektorima. Ukoliko dođe da grmljavine i povećanja napona, može doći do oštećenja senzora a samim tim i do nepravilnog rada sistema. Zaštitne diode u naponskoj zaštiti onemogućavaju prolaz višeg napona do senzora. Ukoliko je moguće, kućište bi trebalo instalirati što bliže senzoru kako bi zaštita bila šti efiaksnija. Kućište je izrađeno od materijala otpornih na sve vremenske uticaje.

Preuzmite detaljan PDF

Naponska-zastita-senzora.pdf

Senzor spoljne temperature

Senzor spoljne temperature meri temperaturu platinumskim mernim elementom. Senzor se isporučuje u kućištu otpornom na različite klimatske uslove. Instalacija je veoma prosta.

  • Senzor spoljne temperature sa Pt1000 mernim elementom za krugove grejanja
  • Kućište otporno na različite klimatske uslove

 

Preuzmite detaljan PDF

Senzor-spoljne-temperature.pdf

Solarna ćelija

Solarna ćelija meri trenutnu jačinu sinčevog zračenja. Jačina impulsa se pojačava povećanjem zračenja. Ćelija se može koristiti kao dodatni pokazatelj osunčanosti kolektora. Dužina do kontrolne jedinice se može produžiti do 100 m. Mogućnost korišćenja uz Multiplex kontrolnu jedinicu.

Preuzmite detaljan PDF

Solarna-celija.pdf