Zagrevanje sanitarne potrošne vode pomoću TiSUN solarnih kolektora u privatnoj kući u Surčinu.