Termosifonski sistemi

JEDNOSTAVNO I EFIKASNO ZAGREVANJE VODE

Sistemi koji zagrevaju vodu korišćenjem principa termosifona. Termosifon je pasivan način zagrevanja što znaci da se zagrevanje vrši prirodnom konvekcijom u zatvorenom krugu. Prednost ovakvih sistema je funkcionisanje bez dodatnih elemenata solarnog sistema kao što su pumpa, automatika, ekspanziona posuda, itd. Termosifonski sistem je dostupan u tri veličine. Dizajn sistema je osavremenjen a uključuje i sve potrebne elemente za rad. Propilen-glikol se isporučuje uz sistem.

Oblast primene

Instalacija na krovovima i kao samostojeća instalacija

Pregled

  • Solar-Keymark sistem test EN 12976
  • Visoka efikasnost kolektora i bojlera
  • Lasersko zavarivanje, princip harfe
  • Dug radni vek, visoka otpornost
  • Veoma mali toplotni gubici bojlera
  • Jednostavna i brza montaža
  • Bez dodatnih troškova ostale opreme
  • Bez solarne stanice
  • Kompaktan sistem sa uštedom prostora
  • Isporuka podrazumeva kompletan materijal za puštanje u rad

Preuzmite detaljan PDF

Termosifonski-sistemi.pdf