Webmodul EX

Sa ovim dodatnim modulom, veliki broj podataka (uštede, temperature, itd.) se mogu snimiti u odabranom period, kao i sa Webmodulom AD. Uz TiSUN Service Portal moguće je pristupiti parametrima rada sistema (bez nekog posebnog poznavanja internet). SD kartica se može koristiti za prebacivanje podataka sa Webmodula na kompjuter. EX Webmodule se može koristiti sa svim TiSUN kontrolerima. Do 6 kontrolnih jedinica se može povezati sa EX Webmodulom. Može se direktno povezati sa kompjuterom ili ruterom za daljinsko očitavanje, olakšava pregled i monitoring sistema, kao i moguće nedostatke u radu. Takođe moguća je komunikacija sa BM sistemima koristeći BACnet funkcije. EX Webmodule ima veliki displej na kome se prikazuju podaci svih kontrolera povezanih na modul.

Pregled:

 • Pregled i podešavanje parametara na 6 TiSUN kontrolera
 • Pregled i snimanje vrednosti temepratura
 • BACnet funkcija za BACnet prenos podataka
 • Sva neophodna podešavanja se mogu izvesti sa Webmodule EX
 • Real time podešavanje parametara
 • Snimanje podataka na SD kartici
 • Moguć update firmware-a preko SD kartice
 • Pristup koristeći TiSUN Control Portal

Dodatne informacije:

 • Kompletan paket uključuje SD karticu, LAN i VBus veze, kao i RPT softver
 • Mogućnost komunikacije sa velikim sistemima u zgradama
 • Onlajn pristupe preko control.tisun.com

Preuzmite detaljan PDF

TISUN-Webmodul-EX