Zagrevanje sanitarne vode u objektu Teo4  na Srebrnom jezeru sa TiSUN solarnim kolektorima.